Przedszkole Skrzat - Przasnysz
Przedszkole Przasnysz
Przedszkole Przasnysz - o nas
Przedszkole Przasnysz - zajęcia
Przedszkole Przasnysz - certtfikaty
Przedszkole Przasnysz - galeria
Przedszkole Przasnysz - kontakt


RODO
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci jest Niepubliczne Przedszkole SKRZAT z siedzibą w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A.

2. W sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka mogą Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail: przedszkoleprzasnysz@onet.pl, telefon: 508 359 247 lub pisemnie - na adres naszej siedziby.

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez Przedszkole:
a) w celach określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku), na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.

5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
b) dostępu do treści swoich danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) sprostowania danych,
g) przenoszenia danych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji, oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

© Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" 2010-2020